Park Techniki Górniczej Großpösna pod Lipskiem

You are here

Park Techniki Górniczej Großpösna pod Lipskiem

... szcze 30 lat temu pozostawały niedostępne przez czynny przemysł wydobywczy. Lipsk+i+Nowe+Pojezierze+Lipskie Neuseenland-Radroute dookoła nowego pojezierza Całe Nowe Pojezierze Lipskie okrąża Neuseenland-Radroute - Droga Rowerowa Nowego Pojezierza. To prawie stukilometrowy znakowany szlak rowerowy okrążający cały teren rewitalizowanego obszaru górniczego.  Widok na Nowe Pojezierze Lipskie ze szlaku rowerowego Szlak rowerowy Węgiel-Para-Światło Przez pokopalniane okolice biegnie też szlak Kohle-Dampf-Licht, czyli Węgiel-Para-Światło, mający 120 kilometrów długości. Szczególnie ten drugi zainteresuje miłośników historii przemysłu i zabytków techniki - na trasie znajduje się kilkanaście miejsc tego typu, dawnych kopalni i wcią...

Zobacz więcej: Lipsk i Nowe Pojezierze Lipskie. Niemcy na rowerze.

Obserwuj Znajkraj na Facebooku i Instagramie!

Nasi Partnerzy

Bird.pl. Wędrowne wczasy rowerowe
Wędrowne wczasy rowerowe
Rowery turystyczne

... noram znad Łaby i ogromnej liczby zróżnicowanych atrakcji do zobaczenia. Lipsk był bardziej nastrojowy, klimatyczny, bliższy w ten żywy, ludzki sposób. Z Drezna, poza wizytą w Neustadt, nie pamiętamy widoków żyjącego miasta, mieszkańców spędzających czas w ogródkach restauracyjnych. Z Lipska - przeciwnie. To mogą być tylko powierzchowne wnioski po kilku dniach pobytu, jednak Lipsk wydał nam się miastem dla ludzi, a Drezno - dla turystów. Zaznaczam, że ani jedno, ani drugie nie ma mieć pejoratywnego znaczenia - obydwa miasta warto zobaczyć, ale należy spodziewać się innych klimatów. Atmosfera ulicy w Lipsku Kolorowe Nowe Pojezierze Lipskie Oprócz Lipska naszym celem było także Nowe Pojezierze Lipskie. Pierwsza część nazwy nie wzięła się z p...

Park Techniki Górniczej Großpösna pod Lipskiem

Park Techniki Górniczej Großpösna pod Lipskiem

... owstało 15 nowych jezior różnej wielkości, a planowane są jeszcze przynajmniej 4. Różny jest sposób ich wykorzystania, choć zawsze związany jest on z nadwodnym wypoczynkiem: to sporty wodne, pływanie, plażowanie, ale jest też ochrona przyrody i łowienie ryb. Nas oczywiście najbardziej interesowała turystyka rowerowa - trasy rowerowe towarzyszą właściwie każdemu ze zbiorników. Asfaltowe, szerokie, właściwie bardziej przypominają zamknięte drogi dla samochodów, niż drogi rowerowe. Po obszarze pokopalnianego pojezierza większość z nich biegnie z dala od zamieszkanych terenów, pokazując tereny, które jeszcze 30 lat temu pozostawały niedostępne przez czynny przemysł wydobywczy. Lipsk+i+Nowe+Pojezierze+Lipskie Neuseenland-Radroute dookoła nowego poj...

Przeczytaj wszystko: Lipsk i Nowe Pojezierze Lipskie. Niemcy na rowerze.

Ostatnie relacje z tras rowerowych